Gmina Pawłowiczki - BIP

Komisje Rady Gminy


Komisja rewizyjna

więcej...


Komisja ds.oświaty, kultury i sportu, zdrowia i spraw socjalnych
Komisja ds. budżetowo-gospodarczych

więcej...


Komisja skarg, wniosków i petycji

więcej...