Gmina Pawłowiczki - BIP

Przetargi

Wstępne ogłoszenie informacyjne dot. umowy o świadczenie usług publicznych - Organizowanie publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Pawłowicz

więcej...

Budowa kanalizacji sanitranej dla wsi Karchów

więcej...

Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli, w formie zakupu biletów miesięcznych.

więcej...

Dostawa sprzętu multimedialnego oraz sprzętu do robotyki w ramach projektu pn. „Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki”

więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Mierzęcin

więcej...

« Poprzednie