Gmina Pawłowiczki - BIP

Zagospodarowanie przestrzenne

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki

więcej...

Wydanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

więcej...

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

więcej...