Gmina Pawłowiczki - BIP

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

[opublikował: Joanna Maciąg, ważne od 2019-11-06 08:33:30, aktualny]

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

Pisemne oświadczenie o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa (plik do pobrania),

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej;

Opłaty:

82 zł

Czas załatwiania:

do 30 dni

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu psów ras uznanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. poz. 122 z pózn. zm);

Wniosek

Oświadczenie

informację wytworzył(a):Joanna Maciąg
za treść odpowiada:Joanna Maciąg
data wytworzenia:2019-11-06 08:33:30

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 192

 

rejestr zmian tej informacji »