Gmina Pawłowiczki - BIP

Działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w roku 2020

więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu wspólpracy Gminy Pawłowiczki z org. pozarządowymi

więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w Gminie Pawłowiczki za 2018 rok

więcej...

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

więcej...

« Poprzednie / Następne »